Maria Stanisławska
Obfita 8; 43-300 Bielsko-Biała
Telefon: 696 235 305
e-mail: info@stanislawski-sport.com
konto bankowe: 63 1140 2004 0000 3202 3241 0646

Michał Stanisławski
ul. Listopadowa 69/41; 43-300 Bielsko-Biała
tel.: 792 618 718
e-mail: michal@stanislawski-sport.com