Licencja nadawana jest szkole narciarskiej przez Polski Związek Narciarski. Gwarantuje ona osobom korzystającym z usług szkoły wysoką jakość. W licencjonowanej szkole uczą wyłącznie instruktorzy Polskiego Związku Narciarskiego, którzy poddają się okresowej weryfikacji. Dzięki temu dysponują oni aktualną wiedzą dotyczącą techniki jazdy i metod nauczania.

Nauczanie odbywa się według PROGRAMU NAUCZANIA NARCIARSTWA ZJAZDOWEGO PZN opracowanego przez specjalistów z wielu dziedzin.

Licencjonowana szkoła gwarantuje pełną odpowiedzialność za prowadzone szkolenie, zapewnia bezpieczeństwo na zajęciach oraz odpowiada za wyrządzone szkody.