Demonstrator Szkolny

Na kursie doskonalimy technikę jazdy (w tym jazdę sportową), zapoznajemy z podstawowymi zasadami poruszania się po trasach i zachowaniem bezpieczeństwa w górach, uczymy jak przygotować sprzęt do jazdy, podczas wykładów następuje „osłuchanie” z fachowym słownictwem narciarskim.

Absolwenci kursu mogą być wykorzystani jako demonstratorzy podczas lekcji w-f i zimowisk prowadzonych przez nauczycieli w-f.

Wymagania:

  • ukończone 12 lat i nie przekroczony 16 rok życia w roku, w którym odbywa się kurs,
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające dobry stan zdrowia umożliwiający czynne uprawianie narciarstwa,
  • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów na udział w kursie.

Ramowy program kursu wg wytycznych SITN-PZN.

Terminy turnusów:

  • 8-23 grudnia 2018 – Szczyrk,
  • 26-31 grudnia 2018 – Szczyrk,
  • 11-16 lutego 2019 – Szczyrk,
  • 18-23 lutego 2019 – Szczyrk.

Zapisz się na kurs!