Kurs na stopień Pomocnika Instruktora PZN = Instruktora SITN

Terminy części technicznej (część pierwsza):

  • 8-23 grudnia 2018 – Szczyrk,
  • 26-31 grudnia 2018 – Szczyrk,
  • 14-19 stycznia 2019 – Szczyrk,
  • 28 stycznia – 2 lutego 2019 – Szczyrk,
  • 11-16 lutego 2019 – Szczyrk,
  • 18-23 lutego 2019 – Szczyrk.

Terminy części metodycznej (część druga):

  • 26-31 grudnia 2018 – Szczyrk,
  • 21-26 stycznia 2019 – Szczyrk,
  • 4-9 lutego 2019 – Szczyrk,
  • 18-23 lutego – Szczyrk.

Zapisz się na kurs

Ramowy program kursu wg wytycznych SITN-PZN.

Po otrzymaniu zgłoszenia wyślemy dalsze, niezbędne informacje (np. nr konta bankowego).

Aby rozpocząć kurs, należy zaliczyć Zawody Regionalne (slalom gigant) na odpowiednim poziomie (kwalifikanci – 6 pkt., bez kursu kwalifikacyjnego – 8 pkt.).

Po ukończeniu obu części kursu (zdaniu egzaminów w szkole organizującej kurs) należy zdać Egzamin Regionalny.

____________________________________________

Celem kursu jest opanowanie podstawowej wiedzy niezbędnej nauczycielowi narciarstwa.
Podczas egzaminu końcowego należy wykazać się poprawną techniką jazdy na nartach, opanowaniem podstaw metodyki oraz umiejętnością jazdy sportowej.

Kryteria kwalifikacyjne:
– ukończone 16 lat (do końca roku kalendarzowego, w którym odbywa się kurs)
dla I części kursu, 17 lat dla II części kursu,
– pisemna zgoda rodziców na udział w kursie (dla uczestników do lat 18),
– przejechanie w odpowiednim czasie slalomu giganta (GS) na ZAWODACH REGIONALNYCH:
a) dla osób z ukończonym kursem kwalifikacyjnym najdalej dwa lata wstecz – od 6 pkt. wzwyż,
b) dla osób bez kursu kwalifikacyjego – od 8 pkt. wzwyż.

Uwaga:
Przed przystąpieniem do części praktycznej na kursie metodyczno-sportowym nasza szkoła wymaga zaliczenia teorii poprzez platformę e-learningową.